เสวนา หัวข้อ “AI จะช่วยสร้างกำไรในการเทรด Forex ให้คุณได้อย่างไร”

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดเสวนา หัวข้อ “AI จะช่วยสร้างกำไรในการเทรด Forex ให้คุณได้อย่างไร” โดยเป็นการพุดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการลงทุนกับ Forex ประสบการณ์การพัฒนาโครงงาน โดยนำ AI มาใช้ร่วมกับการเทรด และนำเสนอโครงงานของนายปรัชญา เฉลิมมีกล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ภายใต้โครงการยกระดับความรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสมัยใหม่ นำงานบริการวิชาการสู่ชุมชน สืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย ในรูปแบบ Hybrid ณ Poll cafe และออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ในวันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566