ภาพกิจกรรมของหลักสูตร

วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

[vc_column width = “1/3”]

Inovation Technology

[/vc_column]

[vc_column width = “1/3”]

เสริมพลังนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์

[/vc_column]

[vc_column width = “1/3”]

พิธีสักการะบูชาศาลพ่อปู่ชัยมงคล

 

[/vc_column][vc_column width = “1/3”]

งานแสดงสินค้าปีที่ 4 (รหัส 57) 

[/vc_column]

[vc_column width = “1/3”]

Byenior56 (บรรยากาศ)

[/vc_column]

[vc_column width = “1/3”]

Byenior56

[/vc_column]

 

[vc_column width = “1/3”]

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

[/vc_column]

[vc_column width = “1/3”]

พัฒนาเทคโนโลยีการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี

[/vc_column]

 

[vc_column width = “1/3”]

พัฒนาเทคโนโลยี Python โดยใช้เทคโนโลยี

[/vc_column]

 

[vc_column width = “1/3”]

ประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน

[/vc_column]

[vc_column width = “1/3”]

Present Project ปีที่ 4

[/vc_column]

[vc_column width = “1/3”]

งานพระราชกุศลรัชกาลที่ 9

[/vc_column]

 

[vc_column width = “1/3”]

ห้องสมุดมีชีวิต

[/vc_column]

[vc_column width = “1/3”]

กิจกรรมทำบุญศูนย์

[/vc_column]

[vc_column width = “1/3”]

กิจกรรมเชื่อมโยง

[/vc_column]

 

[vc_column width = “1/3”]

กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง พศ. 2559

[/vc_column]

[vc_column width = “1/3”]

งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน

[/vc_column]

[vc_column width = “1/3”]

งานแสดงสินค้าปีที่ 4 (รหัส 58) 

[/vc_column]