ภาพกิจกรรมของหลักสูตร

วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

[vc_column width = “1/3”]
Inovation Technology
[/vc_column] [vc_column width = “1/3”]
เสริมพลังนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์
[/vc_column] [vc_column width = “1/3”]
พิธีสักการะบูชาศาลพ่อปู่ชัยมงคล

 

[/vc_column][vc_column width = “1/3”]

งานแสดงสินค้าปีที่ 4 (รหัส 57) 
[/vc_column] [vc_column width = “1/3”]
Byenior56 (บรรยากาศ)
[/vc_column] [vc_column width = “1/3”]
Byenior56
[/vc_column]

 

[vc_column width = “1/3”]
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
[/vc_column] [vc_column width = “1/3”]
พัฒนาเทคโนโลยีการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
[/vc_column]

 

[vc_column width = “1/3”]
พัฒนาเทคโนโลยี Python โดยใช้เทคโนโลยี
[/vc_column]

 

[vc_column width = “1/3”]
ประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน
[/vc_column] [vc_column width = “1/3”]
Present Project ปีที่ 4
[/vc_column] [vc_column width = “1/3”]
งานพระราชกุศลรัชกาลที่ 9
[/vc_column]

 

[vc_column width = “1/3”]
ห้องสมุดมีชีวิต
[/vc_column] [vc_column width = “1/3”]
กิจกรรมทำบุญศูนย์
[/vc_column] [vc_column width = “1/3”]
กิจกรรมเชื่อมโยง
[/vc_column]

 

[vc_column width = “1/3”]
กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง พศ. 2559
[/vc_column] [vc_column width = “1/3”]

งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน
[/vc_column] [vc_column width = “1/3”]

งานแสดงสินค้าปีที่ 4 (รหัส 58) 
[/vc_column]